Polish

English

German

Russian

o firmie

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Szanowni Państwo,


Firma PHU LECRIS s.c. powstała w 1991r. w Toruniu. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i z firmami zagranicznymi w zakresie zakupów inwestycyjnych i utrzymania ruchu. Mamy duże doświadczenie w aspekcie działań handlowych i wymogów technicznych.


Proponujemy:

 • • wszechstronną współpracę handlowo-techniczną z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • • realizację importu inwestycyjnego i zaopatrzeniowego,
 • • prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych,
 • • doradztwo,
 • • rozwiązywanie trudnych, nietypowych zagadnień z zakresu międzynarodowej współpracy handlowej i technicznej.

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdybyście Państwo uwzględnili informację na naszych stronach internetowych jako materiał wyjściowy dla potraktowania naszej firmy i naszych zagranicznych współpracowników jako stałych oferentów urządzeń, części zamiennych i sprzętu.


Liczymy, że będziecie kierować do nas zapytania ofertowe, które staną się podstawą dla przygotowania przez nas, względnie przez firmy bezpośrednio z nami współpracujące ofert handlowych. Mamy nadzieję, że nasze oferty będą dla Państwa interesujące i konkurencyjne.


Jesteśmy gotowi udzielić dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawić bardziej szczegółową informację odnośnie dotychczasowych transakcji, jak również dokonać oceny możliwości współpracy w czasie bezpośredniego spotkania.


Oczekując na wiadomości od Państwa, pozostajemy


Z poważaniem


Lesław Gramza
Dyrektor


about

1

Szeroka współpraca z różnymi partnerami.

Kontynuujemy szeroko zakrojoną współpracę handlową i techniczną z polskimi i zagranicznymi partnerami, która zaowocowała dostawą wysokiej jakości sprzętu w połączeniu z elementami nadzoru.

about

2

Reprezentowanie producentów.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem niektórych firm produkujących pompy, a także firmy specjalizującej się w opaskach przeciwrozbryzgowych.

about

3

Rozwiązywanie problemów.

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów w handlu zagranicznym.

Oferta

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych branż w całej Polsce. We współpracy z kontrahentami z różnych krajów realizujemy projekty o znacznej wartości z szerokiego zakresu zagadnień technicznych dla celów inwestycyjnych i remontowych, takich jak np.:

 • • przemysłowe sprężarki tłokowe i śrubowe różnych producentów oraz części zamienne,
 • • pompy przemysłowe metalowe, z tworzyw sztucznych i grafitowe różnych producentów,
 • • turbiny parowe i wentylatory oraz części zamienne,
 • • maszyny obuwnicze i szyjące różnych producentów oraz części zamienne,
 • • filtry i wkłady filtrów do sprężarek przemysłowych,
 • • przeciwbryzgowe opaski ochronne (bezpieczeństwa) na połączenia kołnierzowe, zawory, klapy zwrotne, przepustnice, kompensatory i na inne elementy. Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje się w zakładce "Opaski ochronne".
 • • wyposażenie elektryczne,
 • • przyrządy pomiarowe,
 • • elementy automatyki,
 • • wyroby ciśnieniowe podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, np. elektryczne podgrzewacze oleju grzewczego do instalacji przemysłowych,
 • • armatury (zawory, zasuwy, przepustnice, itp.),
 • • uszczelnienia (mechaniczne, miękkie, o-ringi, u-ringi, itp.),
 • • węże elastyczne ze stali nierdzewnej,
 • • wyroby ze stali,
 • • inne maszyny, urządzenia, sprzęt i części zamienne zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez naszych odbiorców wraz z odpowiednimi atestami i dopuszczeniami (np. do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Z1 i Z2),
 • • surowce i materiały.


W uzupełnieniu chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy autoryzowanym współpracownikiem przedstawicielstwa producenta pomp firmy ISH PUMPS OLOMOUC z Czech - kontynuacja tradycji koncernu Sigma. Autoryzacja dotyczy pełnego zakresu dostaw na kraj między innymi pomp przemysłowych, procesowych, hermetycznych, bagrowych i zatapialnych szlamowych, zębatych, ręcznych, agregatów pompowych. Jesteśmy też autoryzowanym współpracownikiem przedstawicielstwa innego producenta pomp - firmy SOMEFLU z Francji, która produkuje między innymi poziome pompy chemiczne, poziome pompy chemiczne monoblokowe, poziome pompy chemiczne monoblokowe samozasysające, poziome pompy chemiczne standardowe, poziome pompy chemiczne magnetyczne, pompy chemiczne pionowe. Specjalizuje się ona zarówno w pompach z tworzyw sztucznych, jak i metalowych. Współpracujemy również z firmą POMPETRAVAINI S.p.A z Włoch - producentem odśrodkowych pomp jedno- i wielostopniowych oraz pomp z kanałami bocznymi dla cieczy o wysokiej prężności par, jedno- i dwustopniowych pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym, kompaktowych agregatów próżniowych i konstrukcji specjalnych.

Bardzo często podejmujemy tematy trudne, nietypowe. Podstawową zasadą naszej pracy jest identyfikacja problemu u użytkownika oraz aktywny udział w ustalaniu zagadnień technicznych i handlowych zarówno z dostawcą zagranicznym, jak i z odbiorcą. Dostawa towaru jest rezultatem powyższych działań.


Opaski ochronne

Jesteśmy autoryzowanym współpracownikiem przedstawicielstwa firmy Applicazioni Tecniche z Włoch, która oferuje nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie zabezpieczania następujących elementów:

 • 1. Połączeń kołnierzowych.
 • 2. Zaworów.
 • 3. Przepustnic.
 • 4. Klap zwrotnych.
 • 5. Kompensatorów i innych elementów.

Walory proponowanych opasek ochronnych - nazwa technologiczna TECHNOSHIELD.

 • a) są dodatkowym zabezpieczeniem przed zagrożeniami ze strony rozszczelnień połączeń kołnierzowych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w różnych środowiskach.
 • b) stanowią ochronę pracowników przed bezpośrednim kontaktem z medium podczas awarii oraz są również jednym z elementów wskazujących na wyciek, rozszczelnienie, awarię instalacji poprzez zmianę wizualną zastosowanej opaski (kolor, rozszerzenie opaski).
 • c) produkt posiada szereg rekomendacji i jest polecany przez projektantów instalacji w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce tradycyjnej i jądrowej, gospodarce wodnej, przemyśle wydobywczym i przetwórczym. Jego stosowanie zalecane jest przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy, straż pożarną oraz pogotowie chemiczne.

Wyroby te stosowane są między innymi w:

 • • zakładach chemicznych (na kwasach, ługach, parze, gazach i olejach),
 • • oczyszczalniach ścieków (chemikalia, para),
 • • energetyce tradycyjnej i jądrowej (chemikalia, para, gazy, oleje),
 • • petrochemii (ropa naftowa i pochodne ropy, gazy, para),
 • • zakładach górniczo-hutniczych (kwasy, ługi, para, gazy),
 • • zakładach przetwórczych.

I. Przeciwrozbryzgowe opaski ochronne z tworzyw sztucznych.

Opaski bezpieczeństwa z tworzyw sztucznych są wyrobami chemoodpornymi o dużej wytrzymałości na działanie nawet najbardziej agresywnych mediów. Wytwarzane są z pojedynczej lub wielowarstwowej tkaniny o przejrzystej lub barwionej formie. Są też odporne na promieniowanie słoneczne, deszcz i spaliny. Mają zastosowanie do różnorodnych wymagań technicznych praktycznie na każdej instalacji. Są łatwe do szybkiego montażu przez jedną osobę bez narzędzi. Mogą być instalowane wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Wariantowość wyrobów obejmuje różne materiały i style oraz wykonanie specjalne na życzenie klienta, na przykład opaski bez okienka, z okienkiem, z drenażem, itp..

TECHNOSHIELD PE
Opaska ochronna (bezpieczeństwa, przeciwrozbryzgowa) z nieprzepuszczalnej tkaniny ze 100% polietylenu (PE). Stosowana jest na chemikaliach w temperaturze od -40°C do +80°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar. Standardowo transparentna.
spray out shields
TECHNOSHIELD PVC
Opaska ochronna (przeciwrozbryzgowa, bezpieczeństwa) z nieprzepuszczalnej (podwójnej) tkaniny PVC z identyfikatorem wycieku, waga 650 g/m2 (100% PVC wysokiej jakości w materiale opaski). Sznurki wykonane są z polipropylenu. Materiał odporny na promieniowanie UV,
 • - dostępna w różnych kolorach,
 • - zakres pracy: od -30°C do +70°C,
 • - strefa pracy: niewybuchowa (nie EX)
To idealne rozwiązanie dla obecności środków zanieczyszczających środowisko naturalne płynami agresywnymi. Stosowana jest na mediach w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.

spray out shields
TECHNOSHIELD CLEAR PVC
Chemoodporna, nieprzepuszczalna opaska ochronna (przeciwrozbryzgowa, bezpieczeństwa) z materiału PVC (polichlorek winylu) z okienkiem (100% PVC wysokiej jakości w materiale opaski, a okienko wykonane jest z materiału 100% Tefzel® Dupont®)). Sznurki wykonane są z polipropylenu. Pozwala na bezpośrednią obserwację połączenia kołnierzowego przez przezroczysty materiał okienka.
 • - materiał odporny na promieniowanie UV,
 • - dostępna w różnych kolorach,
 • - zakres pracy: od -30°C do +70°C,
 • - zakres pracy okienka: -200°C do +260°C,
 • - strefa pracy: niewybuchowa (nie EX)
To idealne rozwiązanie dla obecności środków zanieczyszczających środowisko naturalne płynami agresywnymi. Stosowana jest na mediach w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.
spray out shields
TECHNOSHIELD PP
Opaska ochronna (bezpieczeństwa, przeciwrozbryzgowa) z polipropylenu (PP). Stosowana jest na chemikaliach w temperaturze od -10°C do +93°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar. Standardowo czarna.
spray out shields
TECHNOSHIELD FG-PTFE
Chemoodporna, nieprzepuszczalna opaska ochronna (przeciwrozbryzgowa, bezpieczeństwa) z potrójnego materiału FG-PTFE (teflon impregnowany ciśnieniowo z włóknem szklanym). W materiale opaski znajduje się 60% wagowych Teflon®. Ewentualny drenaż ze 100% teflonu. To idealne rozwiązanie dla obecności środków zanieczyszczających środowisko naturalne płynami agresywnymi. Stosowana jest na mediach w temperaturze od -200°C do +260°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.
spray out shields

Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane do użytku wewnątrz lub na zewnątrz.

TECHNOSHIELD CLEAR FG-PTFE
Chemoodporna, nieprzepuszczalna opaska bezpieczeństwa (ochronna, przeciwrozbryzgowa) z materiału FG-PTFE z okienkiem - min. 60% Teflon® oraz pokrycie z włókna szklanego w materiale opaski i 100% Tefzel® Dupont®) w okienku na czole. Przydatna do mediów wymagających stałego monitorowania. Stosowana jest na mediach w temperaturze od -200°C do +260°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.
spray out shields
TECHNOSHIELD WHITE CLEAR E-PTFE
Chemoodporna opaska bezpieczeństwa (ochronna, przeciwrozbryzgowa) z materiału Pure E-PTFE, tzn. czysty ekspandowany PTFE we wszystkich elementach wyrobu. Biała opaska z tego materiału jest interesującym rozwiązaniem zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo chemiczne. Stosowana jest na mediach wymagających nadzwyczajnego monitorowania, w temperaturze od -200°C do +260°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.
spray out shields
TECHNOSHIELD FG-PTFE ATEX-VERSION
Chemoodporna, nieprzepuszczalna opaska ochronna (przeciwrozbryzgowa, bezpieczeństwa) z potrójnego materiału FG-PTFE (teflon impregnowany ciśnieniowo z włóknem szklanym) dla strefy EX. W materiale opaski znajduje się 60% wagowych Teflon®To idealne rozwiązanie dla obecności środków zanieczyszczających środowisko naturalne płynami agresywnymi. Stosowana jest na mediach w temperaturze od -200°C do +260°C, w zakresie od DN 15 do DN 5000 i ciśnieniu do 60 bar.
spray out shields

Ponadto należy stwierdzić, że:

 • - nazwa technologiczna opasek ochronnych to TECHNOSHIELD,
 • - TECHNOSHIELD są produkowane w Europie (Włochy) według normy ISO 9001:2008.
 • - do dostawy dołączane są szczegółowe certyfikaty materiałowe określające dokładny zakres zastosowania będące istotnym warunkiem dopuszczającym do stosowania na mediach chemicznie niebezpiecznych,
 • - opaski wyprofilowane są na czoło kołnierza, a ich boki zakrywają śruby. Nawet najprostsze opaski bez drenażu i bez okienka pozwalają na identyfikację wycieku poprzez napuchnięcie pod działaniem skroplonej cieczy wewnątrz,
 • - wiązanie chemicznie odpornych sznurowadeł na węzły oraz stosowanie elementów kontrujących zapobiega rozwiązaniu się opaski przy wycieku,
 • - opaski ochronne z tworzyw sztucznych stosowane są przy ciśnieniu nawet do 60 barów, Różnorodność materiałowa wyrobów wyróżnia firmę Applicazioni Tecniche od innych wytwórców, którzy produkują przeważnie opaski pierścieniowe z polipropylenu. Żywotność zastosowanych materiałów jest bardzo długa, a opaski ochronne mogą być stosowane wielokrotnie.

II. Metalowe przeciwrozbryzgowe opaski ochronne na połączenia o wysokim ciśnieniu i temperaturze.

TECHNOSHIELDS (METAL SHIELDS) Metalowe opaski bezpieczeństwa stosowane są wszędzie tam, gdzie jest wysokie ciśnienie i temperatury, a zastosowanie opaski z tworzywa sztucznego nie jest możliwe. Są zalecane dla substancji i środowisk niebezpiecznych, żrących i o dużej korozji. Stosowane są z reguły na instalacjach gazowych oraz na gorących olejach. Dostępne:
 • - ze stali nierdzewnej 304 i 316,
 • - ze stali galwanizowanej,
 • - ze specjalnych stopów
Maksimum operacyjne:
 • - ciśnienie: 500 bar,
 • - temperatura: od -40°C do +1250°C,
 • - zakres: od DN 15 do DN 2500.
spray out shields

Stal nierdzewna 304-316

Zalecany dla środowisk korozyjnych i niebezpiecznych. Maksymalna temperatura robocza 1100°C. Maksymalne ciśnienie robocze 240 bar.

Stal galwanizowana

Szczególnie polecany do zastosowań olejowych, wodnych i parowych. Maksymalna temperatura robocza 430°C. Maksymalne ciśnienie robocze 240 bar.

Stopy specjalne

Indywidualne rozwiązania dla niebezpiecznych środowisk o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.

Zadaniem tych wyrobów jest zabezpieczenie użytkowników instalacji chemicznej przed oblaniem chemicznie niebezpiecznym medium na skutek rozszczelnienia połączenia kołnierzowego, armatury, kompensatorów. Dodatkowo wyrób pozwala zlokalizować rozszczelnienie i zminimalizować jego skutki, poprzez redukcję kosztów związanych z przywróceniem instalacji do pełnej pracy oraz chroni środowisko naturalne. Minimalizują one także tzw. "Efekt domina".

member-1

Lokalizacja rozszczelnienia.

Lokalizacja rozszczelnienia w połączeniach kołnierzowych i armaturze.

Ochrona przed zachlapaniem.

Ochrona przed zachlapaniem chemicznie niebezpiecznymi i gorącymi płynami.

member-2
member-3

Ochrona personelu.

Ochrona przed obrażeniami i zagrożeniem życia dla personelu..

Ochrona przed pożarem.

Ochrona przed ogniem i wybuchami.

member-4
member-5

"Efekt domina".

Minimalizacja tak zwanego „Efektu domina” w różnych sektorach instalacji.

Redukcja kosztów.

Zmniejszenie kosztów związanych z przywróceniem zakładu do pełnego działania.

member-6

W przypadku zainteresowania docelowymi opaskami na konkretne węzły instalacji (także w mniejszych ilościach dla przetestowania) prosilibyśmy o przygotowanie danych wyjściowych takich jak:

 • • Medium,
 • • Temperatura (°C),
 • • Ciśnienie robocze (bar),
 • • Średnica rurociągu (DN),
 • • PN,
 • • Preferowany rodzaj opaski,
 • • Jeśli jest to możliwe - fotografia miejsca zastosowania.

Z uwagi na wybitnie ochronny charakter opasek nowej generacji powinny być one brane bardzo poważnie pod uwagę w różnorodnych działaniach zwiększających bezpieczeństwo pracy i ochronę przed zagrożeniami.

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich zapytań na adres naszej firmy w Toruniu. W przypadku jakichkolwiek pytań względnie wątpliwości chętnie udzielimy szerszej informacji.

Partnerzy

W naszych działaniach kierujemy się ideą ścisłej współpracy z pionami technicznymi i handlowymi, wspólnej identyfikacji problemu względnie określenia potrzeb, zaproponowania optymalnego rozwiązania i w końcowym etapie złożenia odpowiednich ofert. Takie współdziałanie ma również miejsce w fazie realizacji i instalacji zamówionych wyrobów.

Naszymi partnerami są specjalistyczne firmy z różnych krajów na świecie. W Polsce współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami różnorodnych branż przemysłowych.

Kontakt

 • Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LECRIS" Krystyna Gramza i Lesław Gramza s.c.

informacje kontaktowe

 • Adres: ul. Harcerska 5/3, 87-100 Toruń
 • Telefon: + 48 566space235space432
 • Fax: + 48 566space235space432
 • Email: lecrisat whiteop.pl
 • REGON: 340115240
 • NIP: 9562164036