Polish

English

German

Russian

o firmie

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Szanowni Państwo,


Firma PHU LECRIS s.c. powstała w 1991r. w Toruniu. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i z firmami zagranicznymi w zakresie zakupów inwestycyjnych i utrzymania ruchu. Mamy duże doświadczenie w aspekcie działań handlowych i wymogów technicznych.


Proponujemy:

 • • wszechstronną współpracę handlowo-techniczną z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • • realizację importu inwestycyjnego i zaopatrzeniowego,
 • • prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych,
 • • doradztwo,
 • • rozwiązywanie trudnych, nietypowych zagadnień z zakresu międzynarodowej współpracy handlowej i technicznej.

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdybyście Państwo uwzględnili informację na naszych stronach internetowych jako materiał wyjściowy dla potraktowania naszej firmy i naszych zagranicznych współpracowników jako stałych oferentów urządzeń, części zamiennych i sprzętu.


Liczymy, że będziecie kierować do nas zapytania ofertowe, które staną się podstawą dla przygotowania przez nas, względnie przez firmy bezpośrednio z nami współpracujące ofert handlowych. Mamy nadzieję, że nasze oferty będą dla Państwa interesujące i konkurencyjne.


Jesteśmy gotowi udzielić dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawić bardziej szczegółową informację odnośnie dotychczasowych transakcji, jak również dokonać oceny możliwości współpracy w czasie bezpośredniego spotkania.


Oczekując na wiadomości od Państwa, pozostajemy


Z poważaniem


Lesław Gramza
Dyrektor


about

1

Szeroka współpraca z różnymi partnerami.

Kontynuujemy szeroko zakrojoną współpracę handlową i techniczną z polskimi i zagranicznymi partnerami, która zaowocowała dostawą wysokiej jakości sprzętu w połączeniu z elementami nadzoru.

about

2

Reprezentowanie producentów.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem niektórych firm produkujących pompy, a także firm specjalizujących się w opaskach przeciwrozbryzgowych.

about

3

Rozwiązywanie problemów.

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów w handlu zagranicznym.

Oferta

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych branż w całej Polsce. We współpracy z kontrahentami z różnych krajów realizujemy projekty o znacznej wartości z szerokiego zakresu zagadnień technicznych dla celów inwestycyjnych i remontowych, takich jak np.:

 • • przemysłowe sprężarki tłokowe i śrubowe różnych producentów oraz części zamienne,
 • • pompy przemysłowe metalowe, z tworzyw sztucznych i grafitowe różnych producentów,
 • • turbiny parowe i wentylatory oraz części zamienne,
 • • maszyny obuwnicze i szyjące różnych producentów oraz części zamienne,
 • • filtry i wkłady filtrów do sprężarek przemysłowych,
 • • przeciwrozbryzgowe opaski ochronne na połączenia kołnierzowe, zawory, klapy zwrotne, przepustnice, kompensatory i na inne elementy. Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje się w zakładce "Opaski ochronne".
 • • wyposażenie elektryczne,
 • • przyrządy pomiarowe,
 • • elementy automatyki,
 • • wyroby ciśnieniowe podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, np. elektryczne podgrzewacze oleju grzewczego do instalacji przemysłowych,
 • • armatury (zawory, zasuwy, przepustnice, itp.),
 • • uszczelnienia (mechaniczne, miękkie, o-ringi, u-ringi, itp.),
 • • węże elastyczne ze stali nierdzewnej,
 • • wyroby ze stali,
 • • inne maszyny, urządzenia, sprzęt i części zamienne zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez naszych odbiorców wraz z odpowiednimi atestami i dopuszczeniami (np. do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Z1 i Z2),
 • • surowce i materiały.


W uzupełnieniu chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy też autoryzowanym współpracownikiem przedstawicielstwa producenta pomp - firmy SOMEFLU z Francji, która produkuje między innymi poziome pompy chemiczne, poziome pompy chemiczne monoblokowe, poziome pompy chemiczne monoblokowe samozasysające, poziome pompy chemiczne standardowe, poziome pompy chemiczne magnetyczne, pompy chemiczne pionowe. Specjalizuje się ona zarówno w pompach z tworzyw sztucznych, jak i metalowych. Współpracujemy również z firmą POMPETRAVAINI S.p.A z Włoch - producentem odśrodkowych pomp jedno- i wielostopniowych oraz pomp z kanałami bocznymi dla cieczy o wysokiej prężności par, jedno- i dwustopniowych pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym, kompaktowych agregatów próżniowych i konstrukcji specjalnych.

Bardzo często podejmujemy tematy trudne, nietypowe. Podstawową zasadą naszej pracy jest identyfikacja problemu u użytkownika oraz aktywny udział w ustalaniu zagadnień technicznych i handlowych zarówno z dostawcą zagranicznym, jak i z odbiorcą. Dostawa towaru jest rezultatem powyższych działań.


Opaski ochronne

Osobną sferą naszej działalności są przeciwrozbryzgowe opaski ochronne renomowanych wytwórców. Oferujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie zabezpieczania następujących węzłów instalacji:

 • 1. Połączeń kołnierzowych.
 • 2. Zaworów.
 • 3. Przepustnic.
 • 4. Klap zwrotnych.
 • 5. Kompensatorów i innych elementów.

Walory proponowanych opasek ochronnych:

 • a) są dodatkowym zabezpieczeniem przed zagrożeniami ze strony rozszczelnień połączeń kołnierzowych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w różnych środowiskach.
 • b) stanowią ochronę pracowników przed bezpośrednim kontaktem z medium podczas awarii oraz są również jednym z elementów wskazujących na wyciek, rozszczelnienie, awarię instalacji poprzez zmianę wizualną zastosowanej opaski (kolor, rozszerzenie opaski).
 • c) produkt posiada szereg rekomendacji i jest polecany przez projektantów instalacji w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce tradycyjnej i jądrowej, gospodarce wodnej, przemyśle wydobywczym i przetwórczym. Jego stosowanie zalecane jest przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy, straż pożarną oraz pogotowie chemiczne.

Wyroby te stosowane są między innymi w:

 • • zakładach chemicznych (na kwasach, ługach, parze, gazach i olejach),
 • • oczyszczalniach ścieków (chemikalia, para),
 • • energetyce tradycyjnej i jądrowej (chemikalia, para, gazy, oleje),
 • • petrochemii (ropa naftowa i pochodne ropy, gazy, para),
 • • zakładach górniczo-hutniczych (kwasy, ługi, para, gazy),
 • • zakładach przetwórczych.

Proponujemy sprawdzone w długoletniej praktyce rozwiązania międzynarodowej firmy Ramco. Opaski ochronne RAMCO® są dostępne w szerokiej gamie materiałów. Wybór odpowiedniej opaski wiąże się z odpornością chemiczną, temperaturą i ciśnieniem medium oraz czy wyroby te stosowane są w pomieszczeniach, czy też na zewnątrz. Powszechnie używane materiały osłonowe to polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), polipropylen (PPL) oraz włókno szklane impregnowane PTFE. Osobną grupę stanowią opaski ze stali nierdzewnej i stopów metali.

I. Przeciwrozbryzgowe opaski ochronne z tworzyw sztucznych.

Opaski bezpieczeństwa z tworzyw sztucznych są wyrobami chemoodpornymi o dużej wytrzymałości na działanie nawet najbardziej agresywnych mediów. Wytwarzane są z pojedynczej lub wielowarstwowej tkaniny o przejrzystej lub barwionej formie. Są też odporne na promieniowanie słoneczne, deszcz i spaliny. Mają zastosowanie do różnorodnych wymagań technicznych praktycznie na każdej instalacji. Są łatwe do szybkiego montażu przez jedną osobę bez narzędzi. Mogą być instalowane wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Wariantowość wyrobów obejmuje różne materiały i style oraz wykonanie specjalne na życzenie klienta, na przykład opaski bez okienka, z okienkiem, z drenażem, itp..

Seria ECONO. Seria ECONO została zaprojektowana celem zmniejszenia kosztów zabezpieczeń w przypadku instalacji o niższym rygorze wymaganego bezpieczeństwa (niższe temperatury oraz ciśnienia, media nieagresywne lub o niskim poziomie agresji). Opaski ECONO są wykonane z polietylenu (PE) względnie z polichlorku winylu (PVC). Mają zastosowanie w ściśle określonych aplikacjach, gdzie laminacja tkaniny tymi materiałami stanowi chemicznie oraz fizycznie nieprzerywalną barierę. Cała seria została przebadana szczegółowo tak, aby zalety ekonomiczne produktu nie kolidowały z gwarancją bezpieczeństwa. Oba warianty opaski przeciwrozbryzgowej ECONO składają się z sześciu warstw (4 warstwy laminacji oraz podwójna tkanina). Opaski PVC ECONO są dostępne w kolorach czerwony, białym oraz całkowicie przezroczyste. Opaska przeciwrozbryzgowa PVC ECONO / PE ECONOthermometer 60°C.

spray out shields spray out shields spray out shields
Opaski przeciwrozbryzgowe z polipropylenu.

Tkaninowa opaska przeciwrozbryzgowa wykonana jest na podstawie konstrukcyjnej z wielowarstwowej tkaniny polipropylenowej. Wyrób jest fabrycznie wyposażony w identyfikator pH (wspomaganie wizualnego wykrycia przecieku - reakcja zmianą koloru w przypadku przecieku - rozróżnienie dla kwasu i zasady) Impregnacja PPL stanowi podstawowe zabezpieczenie chemiczne tkanin. Kompozycja ta kompleksowo wypełnia ofertę opasek przeciwrozbryzgowych dla instalacji z medium nieagresywnym bądź średnioagresywnym w temperaturze do 107°C. Opaska przeciwrozbryzgowa PPLthermometer 107°C.

spray out shields
Opaska przeciwrozbryzgowa PPL(v) - typ VUE stanowi zmodyfikowaną wersję opaski PPL. W konstrukcji wprowadzono "okno rewizyjne" wykonane z folii ECTFE (niepalna, przezroczysta folia fluoro-polimerowa o odporności temperaturowej do 150°C). Modyfikacja ta pozwala na dodatkowe zlokalizowanie przecieku oraz wzrokową analizę stanu połączenia. Opaska przeciwrozbryzgowa PPL(v)thermometer 107°C.

Seria PRO - najbardziej wymagające środowisko pracy.
spray out shields
Tkaninowa opaska przeciwrozbryzgowa TFE wykonana jest na podstawie konstrukcyjnej z włókien szklanych impregnowanych teflonem. Wyrób jest fabrycznie wyposażony w identyfikator pH (wspomaganie wizualnego wykrycia przecieku - reakcja zmianą koloru w przypadku przecieku - rozróżnienie dla kwasu i zasady). Impregnowanie teflonem (PTFE/TFE) powoduje wzmocnienie cech fizycznych tkaniny odpornością chemiczną właściwą TFE. Pozwala to na zabezpieczenie rozszerzonego zakresu zastosowań opasek tkaninowych w środowisku silnie agresywnych oraz wysokotemperaturowych mediów.
Opaska przeciwrozbryzgowa TFEthermometer 232°C.

spray out shields
Opaska przeciwrozbryzgowa TFE(v) - typ VUE stanowi zmodyfikowaną wersję opaski TFE. W konstrukcji wprowadzono "okno rewizyjne" wykonane z folii ECTFE (niepalna, przezroczysta folia fluoro-polimerowa o odporności temperaturowej do 150°C). Modyfikacja ta pozwala na dodatkowe zlokalizowanie przecieku oraz wzrokową analizę stanu połączenia. Opaska przeciwrozbryzgowa TFE(v)thermometer 150°C.

Seria EXP – rozwiązanie na kompensatory
spray out shields
Połączenie kompensacyjne są istotnym elementem instalacji zabezpieczając pracę rurociągów wywołaną temperaturami. Stanowią jednak newralgiczny punkt rurociągu będąc elementem wysoce narażonym na przecieki. Seria EXP stanowi rozwiązanie zabezpieczające kompensatory przed efektem rozbryzgu medium po rozszczelnieniu instalacji łącząc zasadę działania klasycznej opaski – stabilne i szczelne odgrodzenie potencjalnego przecieku od otoczenia - ze zdolnością do zachowania swojej pozycji montażu, odpornej na działanie wysokich ciśnień nawet w przypadku pracy połączenia kompensacyjnego, nie przenosząc jego pracy.

spray out shields
Opaski z serii EXP występują w wariantach:

 • - sTFE-EXP pro,
 • - sTFF(v)-EXP pro,
 • - sPPL-EXP pro,
 • - sPPL(v)-EXP pro.
 • Taśmy ochronne POLYFLURON_Tayson KLETT:

  szerokość taśmy dla kołnierzy:

  DN
  dł. taśmy
  -
  stały/stały
  stały/ruchomy
  25
  420
  mm
  50
  50
  32
  500
  mm
  50
  50
  40
  530
  mm
  50
  50
  50
  580
  mm
  50
  70
  65
  640
  mm
  50
  70
  80
  690
  mm
  50
  70
  100
  750
  mm
  50
  70
  125
  850
  mm
  70
  70
  150
  960
  mm
  70
  70
  200
  1130
  mm
  70
  100
  250
  1300
  mm
  70
  100
  300
  1460
  mm
  70
  100
  350
  1650
  mm
  70
  100
  400
  1840
  mm
  100
  100
  450
  1995
  mm
  100
  *
  500
  2170
  mm
  100
  140
  600
  2510
  mm
  140
  180


  *) - niestandaryzowane dla kołnierzy ruchomych


  taśmy ochronne wyposażone są w taśmę mocującą
  (śruby mocujące nie są potrzebne)

  • - wyjątkowo prosty i szybki montaż,
  • - system mocowania pozwala na wielokrotne otwieranie i zamykanie,
  • - idealne dla miejsc zagrożonych eksplozją (nie są potrzebne elektryczne wkrętarki),
  • - bardzo długa żywotność,
  • - odporne na promieniowanie UV i uderzenia,
  • - do zastosowania w temperaturze od -40 do +110°C,
  • - w rolkach po 50 m.


  II. Metalowe przeciwrozbryzgowe opaski ochronne na połączenia o wysokim ciśnieniu i temperaturze.

  Metalowe opaski przeciwrozbryzgowe stosowane są wszędzie tam, gdzie jest wysokie ciśnienie i temperatury, a zastosowanie opaski z tworzywa sztucznego nie jest możliwe. Są zalecane dla substancji i środowisk niebezpiecznych, żrących i o dużej korozji. Stosowane są z reguły na instalacjach gazowych oraz na gorących olejach. Zabezpieczenie to składa się z nieprzerwanej warstwy zewnętrznej mocowanej systemem podwójnego zamka, wyposażonej w segmentowe kołnierze boczne oraz wpasowanej gęstej siatki wewnątrz opaski, której celem jest zredukowanie ciśnienia rozbryzgu ukierunkowując go jednocześnie w wymaganą, bezpieczną stronę.
  Metalowe opaski kołnierzowe są wykonywane w trzech wariantach materiałowych:
  • - stal ocynkowana,
  • - stal nierdzewna, gatunek 304,
  • - stal nierdzewna, kwasoodporna, gatunek 316,
  Zabezpieczenie w postaci metalowych opasek gwarantuje brak odkształceń osłony nawet przy wysokich temperaturach (500°C oraz ciśnieniu maksymalnym 100 bar).
  spray out shields spray out shields spray out shields
  Ponadto do wyboru są następujące rozwiązania:
  Seria DR drenaże systemowe.
  Są sektory zakładowe, gdzie wyciek powinien być całkowicie zabezpieczony. Są to na przykład:
  • - połączenia rurociągów ulokowane bezpośrednio nad przestrzenią komunikacji,
  • - systemy rurociągów wykorzystywane do rozładunku barek, tankowców czy innych jednostek wodnych celem zabezpieczenia przed skażeniem wody,
  • - instalacja zaizolowana,
  • - wychwycenie potencjalnych przecieków celem ponownego ich użycia,
  • - drugorzędne zanieczyszczenie,
  Dla takich warunków proponujemy system drenaży DR. W opasce zamontowany jest właśnie drenaż odprowadzający nagromadzoną podczas wycieku ciecz. Pozwala on na stały odpływ płynu bezpośrednio do odpowiedniego naczynia. System DR może być zastosowany w przypadku wszystkich oferowanych produktów przeciwrozbryzgowych firmy, w tym do wersji metalowych.
  spray out shields spray out shields

  Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane do użytku wewnątrz lub na zewnątrz.

  Ponadto należy stwierdzić, że:

  • - opaski wyprofilowane są na czoło kołnierza, a ich boki zakrywają śruby. Nawet najprostsze opaski bez drenażu i bez okienka pozwalają na identyfikację wycieku poprzez napuchnięcie pod działaniem skroplonej cieczy wewnątrz,
  • - różnorodność materiałowa wyrobów pozwala na dobór optymalnego rozwiązania dla danych warunków działania instalacji,
  • - żywotność zastosowanych materiałów jest bardzo długa, a opaski ochronne mogą być stosowane wielokrotnie.

  Indywidualne rozwiązania przeciwrozbryzgowe.
  W przypadku braku możliwości zastosowania seryjnie produkowanych rozwiązań oferowane są indywidualne systemy przeciwrozbryzgowe, dostosowane bezpośrednio do wymaganego elementu oraz warunków pracy. Tkaninowe rozwiązanie przeciwrozbryzgowe zapewnia szeroki wachlarz możliwości kształtu osłony pozwalając na indywidualne podejście do nawet najbardziej wymagających obiektów.
  spray out shields spray out shields

  Zadaniem tych wyrobów jest zabezpieczenie użytkowników instalacji chemicznej przed oblaniem chemicznie niebezpiecznym medium na skutek rozszczelnienia połączenia kołnierzowego, armatury, kompensatorów. Dodatkowo wyrób pozwala zlokalizować rozszczelnienie i zminimalizować jego skutki, poprzez redukcję kosztów związanych z przywróceniem instalacji do pełnej pracy oraz chroni środowisko naturalne. Minimalizują one także tzw. "Efekt domina".

  member-1

  Lokalizacja rozszczelnienia.

  Lokalizacja rozszczelnienia w połączeniach kołnierzowych i armaturze.

  Ochrona przed zachlapaniem.

  Ochrona przed zachlapaniem chemicznie niebezpiecznymi i gorącymi płynami.

  member-2
  member-3

  Ochrona personelu.

  Ochrona przed obrażeniami i zagrożeniem życia dla personelu..

  Ochrona przed pożarem.

  Ochrona przed ogniem i wybuchami.

  member-4
  member-5

  "Efekt domina".

  Minimalizacja tak zwanego "Efektu domina" w różnych sektorach instalacji.

  Redukcja kosztów.

  Zmniejszenie kosztów związanych z przywróceniem zakładu do pełnego działania.

  member-6

  W przypadku zainteresowania docelowymi opaskami na konkretne węzły instalacji (także w mniejszych ilościach dla przetestowania) prosilibyśmy o przygotowanie danych wyjściowych takich jak:

  • • Medium,
  • • Temperatura (°C),
  • • Ciśnienie robocze (bar),
  • • Średnica rurociągu (DN),
  • • PN,
  • • Preferowany rodzaj opaski,
  • • Jeśli jest to możliwe - fotografia miejsca zastosowania.

  Z uwagi na wybitnie ochronny charakter opasek nowej generacji powinny być one brane bardzo poważnie pod uwagę w różnorodnych działaniach zwiększających bezpieczeństwo pracy i ochronę przed zagrożeniami.

  Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich zapytań na adres naszej firmy w Toruniu. W przypadku jakichkolwiek pytań względnie wątpliwości chętnie udzielimy szerszej informacji.

  Partnerzy

  W naszych działaniach kierujemy się ideą ścisłej współpracy z pionami technicznymi i handlowymi, wspólnej identyfikacji problemu względnie określenia potrzeb, zaproponowania optymalnego rozwiązania i w końcowym etapie złożenia odpowiednich ofert. Takie współdziałanie ma również miejsce w fazie realizacji i instalacji zamówionych wyrobów.

  Naszymi partnerami są specjalistyczne firmy z różnych krajów na świecie. W Polsce współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami różnorodnych branż przemysłowych.

  Kontakt

  • Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LECRIS" Krystyna Gramza i Lesław Gramza s.c.

  informacje kontaktowe

  • Adres: ul. Harcerska 5/3, 87-100 Toruń
  • Telefon: + 48 566space235space432
  • Fax: + 48 566space235space432
  • Email: lecrisat whiteop.pl
  • REGON: 340115240
  • NIP: 9562164036