Firma PHU LECRIS s.c. powstała na początku 1991 roku.

Przedmiotem naszej działalności jest wszechstronna współpraca z zagranicą w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy w handlu zagranicznym oraz instytucjach wspierających obrót międzynarodowy.

Specjalizujemy się w prowadzeniu przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce, doradztwie oraz kompleksowej obsłudze transakcji eksportowych i importowych dla przedsiębiorstw polskich na rachunek własny lub na zasadzie komisu.

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych branż w całej Polsce.
We współpracy z kontrahentami z różnych krajów realizujemy projekty o znacznej wartości z szerokiego zakresu zagadnień technicznych dla celów inwestycyjnych i remontowych, takich jak np.:

 • przemysłowe sprężarki tłokowe i śrubowe różnych producentów oraz części zamienne,
 • pompy metalowe, z tworzyw sztucznych i grafitowe firmy SOMEFLU ( Francja ) oraz innych producentów w zależności od konkretnych potrzeb,
 • turbiny parowe i wentylatory oraz części zamienne,
 • maszyny obuwnicze i szyjące różnych producentów oraz części zamienne,
 • filtry i wkłady filtrów do sprężarek przemysłowych,
 • sprzęt do elektrycznego ogrzewania rurociągów,
 • wyposażenie elektryczne,
 • przyrządy pomiarowe,
 • elementy automatyki,
 • wyroby ciśnieniowe podlegające nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, np. elektryczne podgrzewacze oleju grzewczego do instalacji przemysłowych,
 • armatury ( zawory, zasuwy, przepustnice, itp. ),
 • uszczelnienia ( mechaniczne, miękkie, o-ringi, u-ringi, itp. ),
 • węże elastyczne ze stali nierdzewnej,
 • wyroby ze stali,
 • inne maszyny, urządzenia, sprzęt i części zamienne zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez naszych odbiorców wraz z odpowiednimi atestami i dopuszczeniami ( np. do pracy
  w strefach zagrożenia wybuchem Z1 i Z2 ),
 • surowce i materiały.

Bardzo często podejmujemy tematy trudne, wymagające specjalistycznych konsultacji i profesjonalnych dzialań handlowych.
Podstawową zasadą naszej pracy jest identyfikacja problemu u użytkownika oraz aktywny udział w ustalaniu zagadnień technicznych i handlowych zarówno z dostawcą zagranicznym, jak i z odbiorcą. Dostawa towaru jest rezultatem i wypadkową powyższych działań.